Bestuurder-directeur bij AZ Jan Palfijn

AZ Jan Palfijn Gent is een algemeen openbaar ziekenhuis met 519 erkende bedden in een prachtige infrastructuur langs de Gentse Watersportbaan. Als sterke regionale speler met meer dan 1.000 medewerkers en 175 artsen, investeren we in diverse medische expertisedomeinen zoals IVF, materniteit, heupchirurgie, sportgeneeskunde en radiologie. We staan bovendien borg voor een hoogstaand algemeen zorgaanbod, gaan voluit voor warme en kwaliteitsvolle zorg en zijn dan ook trots op ons ‘Qualicor Europe’ kwaliteitslabel.

AZ Jan Palfijn vormt met UZ Gent, AZ Sint-Lucas en AZ Oudenaarde sinds 2020 het locoregionale ‘Ziekenhuisnetwerk Gent’ met als finaliteit een duurzaam samenwerkingsverband waarin de vermelde ziekenhuizen het algemene medische aanbod op elkaar afstemmen en kunnen aanbieden in de buurt van de woonplaats van elke patiënt. Ze streven er ook naar om een zo volledig mogelijk aanbod van topkwaliteit te verzekeren. Momenteel loopt er een exploratieve oefening om met de 4 betrokken ziekenhuizen te bepalen op welke domeinen en in welke mate het wenselijk is om verder te integreren, met inbegrip van het overwegen van de ‘eenheid van aansturing en vermogen’. De finaliteit van dit alles is een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in de regio aan te bieden, met respect voor de optimale inzet van mensen en middelen en met de ambitie om de aantrekkelijkste werkgever in de zorg van onze regio te zijn.

Momenteel zijn wij op zoek naar een gedreven en inspirerend leidinggevende (m/v/x) voor de rol van:

‘Bestuurder-Directeur’

Uw rol:

 • Als Bestuurder-Directeur staat u in voor de algemene leiding en het vormgeven en implementeren van de strategische doelstellingen van ons ziekenhuis en hebt u oog voor het vrijwaren van onze eigen identiteit binnen de bredere context van het Ziekenhuisnetwerk Gent dat Europese ambities koestert. U rapporteert aan de Raad van Bestuur en haar voorzitter
 • U geeft rechtstreeks leiding aan 5 directieleden (Hoofdarts, Verpleegkundig & Paramedisch Directeur, Financieel-Administratief Directeur, HR Directeur, ICT & Facilitair Directeur, een team van 6 stafmedewerkers (ombudsfunctionaris, communicatieverantwoordelijke, beleidsmedewerker, 2 interne preventie-adviseurs en hoofd apotheek) en onze directiesecretaresse
 • Samen met onze Hoofdarts en onze Verpleegkundig & Paramedisch Directeur staat u borg voor een kwaliteitsvolle zorgverlening in nauwe dialoog met de Medische Raad en de volledige artsenpopulatie
 • U geeft mee vorm aan een diversiteit aan strategische projecten, zowel intern als binnen ons netwerk
 • U zorgt ervoor dat na ons succesvolle NIAZ-accreditatietraject en het behalen van ons ‘Qualicor Europe’ kwaliteitslabel het concept kwaliteit duurzaam wordt ingebed in de structuur en de beleidscyclus van ons ziekenhuis
 • Finaal bent u ook verantwoordelijk voor een evenwichtige begroting en het vrijwaren van onze financiële gezondheid

Uw profiel:

 • U genoot een opleiding op Masterniveau en kunt terugblikken op een aanzienlijke leidinggevende ervaring – bij voorkeur op directieniveau – in een ziekenhuis of de gezondheidssector. U hebt zeker een sterke affiniteit met de zorgsector vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid
 • Uw strategisch inzicht laat toe om een stem te hebben in de vormgeving van onze visie en de strategische doelstellingen van ons ziekenhuis in afstemming met de Raad van Bestuur en binnen de bredere context van het Ziekenhuisnetwerk Gent
 • Als leidinggevende bent u bovenal een inspirerend en enthousiasmerend bruggenbouwer die vlot draagvlak weet te creëren en transparant communiceert met zeer diverse stakeholders en op de eerste plaats met alle artsen en medewerkers van ons ziekenhuis

Ons aanbod:

 • Een unieke opportuniteit om ons ziekenhuis verder te ontwikkelen door in te zetten op onze eigen ambities en expertisedomeinen enerzijds en mee te bouwen aan een ambitieus project op het niveau van ons netwerk anderzijds
 • De uitdaging om succesvol en nauw samen te werken met een dynamisch en gemotiveerd team van directieleden en stafmedewerkers
 • Een compleet en marktconform remuneratiepakket

Interesse?

Mail uw CV samen met uw motivatie naar Accord Group t.a.v. Joke Derhore: joke.derhore@accordgroup.be

Voor meer informatie kan u telefonisch contact opnemen met Accordpartner Frank De Mey op 0473 25 24 23.