Event: Bestuur van het jaar op 30/11 • Schrijf je hier in

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05 • Bekijk de sprekers

Algemene voorwaarden

1. Ons aanbod

1. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze abonnementenshop zijn exclusief BTW (indien toepasselijk). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.

3. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze media op elk ogenblik te wijzigen. Katernen, bijlagen, aantal pagina’s zijn onder voorbehoud. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (krant, magazine, website, …) verdwijnt uit ons aanbod of wijzigingen ondergaan.

4. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene abonnementsvoorwaarden en de privacydisclaimer, aanvaardt. U kan een abonnement enkel in eigen naam aangaan. Uw abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Enkel in geval van overlijden bestaat er de mogelijkheid om het abonnement over te dragen en eventueel op een ander adres te laten leveren. Indien u dit niet wenst, wordt het abonnement stopgezet.

5. Uw aankoop gebeurt tegen de prijzen die wij op dat ogenblik meedelen in onze webshop, door in te gaan op een welbepaald abonnementsaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.

2. Looptijd en beëindiging

Na afloop van uw looptijd, loopt uw abonnement vanzelf verder voor onbepaalde duur aan het standaardtarief, tenzij anders vermeld. Uw abonnement is opzegbaar door1 maand voor verlenging een mail te sturen naar info@debestuurder.be met de vermelding van uw stopzetting.  

Enkele voorbeelden:

  1. U hebt een abonnement van 24 maanden en u wil niet dat uw abonnement nadien automatisch verder loopt. U zet stop uiterlijk 2 weken (1 week bij een digitaal abonnement) voor het einde van uw looptijd.
  2. U hebt een abonnement van onbepaalde duur, u betaalt automatisch per kwartaal via domiciliëring en u wil uw abonnement stoppen. Uw abonnement zal dan lopen tot het einde van uw lopend kwartaal, mits u stopzet uiterlijk 2 weken (1 week bij een digitaal abonnement) voor het einde van uw lopend kwartaal.
  3. U hebt een abonnement van onbepaalde duur, u hebt net via overschrijving betaald voor uw volgende 6 maanden. U wil niet dat uw abonnement nadien doorloopt. Uw abonnement zal dan lopen tot het einde van uw lopend halfjaar, mits u stopzet uiterlijk 2 weken (1 week bij een digitaal abonnement) voor het einde van uw lopend halfjaar.

3. Levering

1. We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw aankoop te leveren op het adres dat u opgaf.

2. De levering gebeurt op het adres dat u bij het verrichten van uw aankoop opgeeft.

4. Uw privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Knights 21 bvba, Van Rompaylaan 5 te 2820 Bonheiden, (verwerkingsverantwoordelijke) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van uw abonnement, met inbegrip van het geven van info, voordelen, acties en events binnen uw abonnement. In ons gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor analysedoeleinden. Uw gegevens kunnen overgemaakt worden aan onze partners inzake abonnementenbeheer. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. U kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.

5. Ten slotte

1. Deze algemene abonnementsvoorwaarden beheersen, samen met de eventuele actievoorwaarden, de privacydisclaimer en de gebruiksvoorwaarden op onze websites, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Knights 21 bvba. U verklaart de algemene abonnementsvoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene abonnementsvoorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

2. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Antwerpen, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.