Event: Board Insights: Bestuur en ethiek op 11/10 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Board Insights: Bestuur en ethiek op 11/10 • Schrijf je hier in

Search
Close this search box.

Reglement deelname Bestuur van het Jaar

Eligibiliteit: De award staat open voor alle niet-beursgenoteerde ondernemingen die in België gevestigd zijn en die een actieve raad van bestuur hebben met minstens één onafhankelijke bestuurder. Besturen van dochterondernemingen kunnen niet afzonderlijk deelnemen.

Jury: De jury bestaat uit onafhankelijke experts op het gebied van bedrijfsbeheer en governance. De jury wordt samengesteld door de juryvoorzitter van de award en bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en maximaal 9 personen. De jury beslist volledig onafhankelijk en autonoom van de organisatoren en sponsors. Voor en na de jurybeslissing zijn contacten tussen kandidaten en jury over de wedstrijd te vermijden.

Criteria: De criteria voor de award zijn onder meer (maar niet beperkt tot) effectief bestuur, transparantie, verantwoordelijkheid, leiderschap, ethiek en integriteit.

Deelname: Deelname gebeurt via het online inschrijvingsformulier op www.bestuurvanhetjaar.be. Deelnemende besturen moeten bereid zijn de GUBERNA Board Self Evaluation tool in te laten vullen door elke bestuurder (niet-uitvoerende bestuurder + CEO).

Selectieproces: De jury zal de nominaties evalueren en de winnaar selecteren op basis van de criteria. De jury kan ook de genomineerden vragen om aanvullende informatie te verstrekken om hun evaluatie te ondersteunen. De beslissing van de jury is definitief. Het volledige selectieproces is te bekijken via deze link.

Prijsuitreiking: De winnaar van de award zal bekend worden gemaakt op 21 november 2024 tijdens een openbare ceremonie die door de organisator van de award wordt georganiseerd. De prijs zal worden uitgereikt aan een vertegenwoordiger of het voltallige bestuur van de onderneming.

Vertrouwelijkheid: Alle informatie die door de deelnemende partij wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het selectieproces. De juryleden zijn ook verplicht om vertrouwelijkheid te handhaven.

Aansprakelijkheid: De organisator van de award en de juryleden zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies die voortvloeit uit de deelname aan de award of het selectieproces.

Rechten van de organisator: De organisator van de award behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en criteria van de award te wijzigen en om elke deelnemer te diskwalificeren die niet voldoet aan de regels en voorschriften.

Overige bepalingen: Dit reglement is onderworpen aan de wetten van België en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met die wetten. Elke juridische actie die voortvloeit uit of verband houdt met dit reglement, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.