Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.
 • Home
 • >
 • Nieuws
 • >
 • 360°-perspectief: een must bij elke bedrijfsovername

360°-perspectief: een must bij elke bedrijfsovername

Corporate Finance 4.0 is het geesteskind van Philippe Craninx, managing partner corporate finance van accounting- en consulting dienstverlener Moore Belgium. Hij geeft daarmee de maat aan voor de manier waarop de begeleiding bij de realisatie van overnames en de montage van strategische bedrijfsfinanciering zou moeten verlopen. 

Uit de ‘4.0’ is te verstaan dat deze nieuwe aanpak een upgrade is die voortbouwt op een langere geschiedenis van corporate finance transacties en onderzoek. Alle inzichten, aandachtspunten en expertise die de afgelopen vijftig jaar zijn geaccumuleerd in de wereld van strategische bedrijfsfinanciering en het overnamevak, plaveien de weg naar Corporate Finance 4.0. De stapstenen in vogelvlucht: 

 • In de jaren zeventig – Corporate Finance 1.0 – zijn cost of capital, werkkapitaal en actualisering van toekomstige kasstromen nieuwe inzichten. De theoretische onderbouw over hoe investeerders naar ondernemingen kijken, wordt al snel een basis om overnames te beoordelen en ondernemingen te waarderen. Multinationals hebben het idee snel onder de knie en adviseurs vertalen die inzichten naar bedrijfsleiders en eigenaars van kleinere bedrijven.
 • Corporate Finance 2.0 – de tachtiger jaren. Het inzicht groeit dat een juiste aanpak van het proces zelf van fundamenteel belang is voor een succesvolle overname. Te situeren in die tijd: begrippen als Long List, Short List, NDA (non-disclosure agreement), LOI (Letter of Intent, of intentieverklaring), DD (due dilligence of boekenonderzoek)…
 • De verregaande impact van de internationalisering en de globalisering geeft geboorte aan Corporate Finance 3.0. Ook middelgrote bedrijven integreren cross-border M&A in hun bedrijfsstrategie, hetzij als koper hetzij als verkoper. Hun adviseurs volgen deze trend: een (semi-)geïntegreerd netwerk van betrouwbare M&A-adviseurs over verschillende landen wordt een conditio sine qua non.

Intussen leren studies dat overnames ook waarde kunnen vernietigen in plaats van creëren. Eén plus één levert in die omgekeerde wereld geen drie op, maar anderhalf. Het onderzoek leidt tot aandacht voor pre- and post-merger integration. Vervolgens heeft de wereldwijde financiële crisis in 2008 een blijvende impact op risicoperceptie en -beheer. Een rist ingrijpende financiële, juridische en fiscale regelgevingen volgen in de nasleep van de crisis. Niet enkel de rechtstreekse band tussen risico en kost van financiering wordt versterkt, ook nieuwe vormen van bedrijfsfinanciering ontstaan. We maken kennis met alle mogelijke vormen van private equity en mezzanine financiering. Ook de dynamiek binnen corporate finance wijzigt: risicobeheer wordt geïntegreerd in de aanpak, het identificeren en managen van de neveneffecten van een overname wordt een kritische succesfactor, net als een doorgedreven multidisciplinaire aanpak. Corporate Finance 4.0 is een feit. 

Zo werkt Corporate Finance 4.0  

Een cirkel in een cirkel (zie grafiek) geeft het 360°-concept van Philippe Craninx begrijpelijk weer. De binnenste cirkel verzamelt zes cruciale specialismen. Drie specialismen zijn proactief en procesgedreven: kmo verkoopbegeleiding, mid-market M&A (begeleiding van nationale en internationale verkoop- en aankooptransacties) en funding (de strategische financiering via kapitaal, langetermijnkredietverlening of hybride instrumenten als mezzanine financiering). De drie andere specialismen zijn meer ondersteunend: valuations (waardebepalingen), transaction services (due diligence of gedetailleerde analyse van een transactie of een bedrijf met het oog op inherente risicofactoren en remediërende maatregelen ) en shareholder advisory, waarbij we aandeelhouders ondersteunen bij hun betrokkenheid bij het bedrijf. Het is geen keuzemenu en er bestaat geen hiërarchie: elk specialisme is van kapitaal belang om tot een geslaagde bedrijfsovername te komen die waarde creëert voor alle partijen. 

normal 608e8435490d9

Corporate finance is geen puur theoretische discipline (Corporate Finance 1.0) die zich afspeelt in het luchtledige. Interne en externe omgevingsfactoren werken in op elke kapitaaltransactie en bepalen het succes van het proces. Ze maken deel uit van de buitenste cirkel van het holistische 360°-model. Risk management slaat op de post-2008-cultuur van risicoperceptie en -beheersing. Compliance verwijst naar het groeiend aantal regels die bedrijven en investeerders opgelegd krijgen. Long term sustainability toetst de effecten van elke overnamestap af op de lange termijn. Shareholder value creation houdt de de creatie van aandeelhouderswaarde nauwlettend in het oog. 

Zo draagt Corporate Finance 4.0 bij tot een succesvolle bedrijfsovername  

Elk van de deeldomeinen uit de dubbele cirkel heeft zijn specifieke complexiteit en vereist gespecialiseerde kennis. Multidisciplinaire teams moeten zich dan ook ontfermen over het samenspel tussen deze verschillende deeldomeinen om tot een goed resultaat te komen, zeg maar: de deal te maken. Elke expert weegt binnen zijn of haar vakgebied risico’s en opportuniteiten af om tot oplossingen te komen. Daarnaast houdt één ‘procesbegeleider’ de regie in handen. Dankzij zijn zowel generalistische als specialistische kennis gekoppeld aan intermenselijk talent, vertaalt de procesbegeleider de complexiteit naar de leefwereld van verkoper en koper, die daardoor goedgeïnformeerd kunnen beslissen en ondernemen. 

Gespreid in de tijd 

Een bedrijfsovername is geen hit-and-run-verhaal. Zeker niet wanneer het doel is succes op lange termijn te boeken voor alle partijen. Uitgebreid onderzoek toont aan dat een grondige voorbereiding en een verzorgde post-merger fase cruciaal zijn voor een duurzaam resultaat. Ook daar levert Corporate Finance 4.0 een stevige bijdrage, door veel vroeger in het verhaal te stappen en pas terug te treden als alles optimaal geregeld is. 

Dit artikel is het eerste in een reeks over bedrijfsfinanciering en overnames. Binnenkort lees je hier meer over in ons dossier Corporate Finance 4.0

2. Meesterschap in het overnameproces (juni)
3. Succesvolle overnames: in de taal van elke partij (september)
4. Wereldwijd lokaal sterk staan bij overnames (oktober)

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

 • Yves van Durme
 • Rachid Et-Taïbi
 • Pieter Bourgeois
 • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in