Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.

De waarde van een bedrijf bepalen

Portrait of smiling businessman working at home office

Zowat de helft van de bedrijfsleiders van 50 jaar of ouder wil het bedrijf binnen de 5 jaar uit handen geven. Maar meestal staan ze dan nog niet ver in het overdrachtproces. Wilt u uw bedrijf overlaten? Denk dan nu al eens na over een plan van aanpak. En vooral over wat de waarde van uw vennootschap is en hoe u ze kunt optimaliseren.

Geen overdracht zonder waardebepaling

Als u de waarde van uw bedrijf moet inschatten, laat u zich het best adviseren door experts. De experts van KBC gebruiken daarvoor uiteenlopende waarderingsmethoden. U krijgt van hen een duidelijk inzicht in de waardebepaling van uw onderneming en een gepersonaliseerde toelichting.

De intrinsieke waarde

Onder de intrinsieke waarde van een onderneming verstaan we de som van de huidige werkelijke waarde van een bedrijf, met uitzondering van de goodwill (zoals naambekendheid, klantenrelaties, knowhow of ligging).

Voor een handelszaak

Bij een handelszaak maakt men een staat op van de werkelijke waarde van alle onderdelen van de zaak, bv. voorraden, machines en meubilair.

Voor vennootschappen

Bij vennootschappen baseert men de intrinsieke waarde op de balans. Eens de waarde van de activa is bepaald, worden daarvan de schulden aan derden afgetrokken.

De opbrengstwaarde

Als belangrijkste uitgangspunt vertrekt men hier van de winst uit het verleden van de onderneming. Zo verwacht elke ondernemer dat de prijs die hij nu betaalt niet hoger is dan de huidige waarde van de toekomstige inkomsten. Vaak wordt de gemiddelde nettowinst van de laatste drie jaar gedeeld door de actualisatiefactor.

Actualisatiefactor = de rente van een risicoloze belegging + een risicopremie die schommelt tussen 1 en 5%.

Een risicopremie = afhankelijk van de kwetsbaarheid van een bedrijf, de aard van de sector, de mogelijkheden om een concurrentievoordeel te behouden, enz. Hoe hoger het risico, hoe hoger het percentage.

De discounted cashflowmethode

De waardebepaling volgens deze methode is volledig gebaseerd op hoe een bedrijf het in de toekomst zal doen. Aan de hand van duidelijk uitgewerkte strategische plannen worden de nettokasstromen voor de komende drie tot vijf jaar geschat. Weet wel dat het niet gemakkelijk is om toekomstige cashflows te voorspellen. Professionele hulp is dus misschien wel noodzakelijk.

Voordeel:
in theorie geeft dit het meest correcte beeld van de waarde van een onderneming.

Nadeel:
het is niet gemakkelijk om toekomstige cashflows te voorspellen.

Neem beslissingen met kennis van zaken

Enkele tips

 • Omdat geen enkele methode volledig waterdicht is, zoek je het best naar een combinatie van verschillende methodes.
 • Denk verder dan de financiële waarde.
  Know-how, toekomstperspectieven en kansen voor een bedrijf hebben ook een waarde.
 • Laat u in dit hele proces bijstaan door een expert die ervaring heeft met waardebepalingen.
   

Op basis van het advies van een KBC-expert kunt u:

 • tijdig de voorbereidingen treffen om uw onderneming overnamerijp te maken
 • bij de prijsonderhandelingen beter gewapend gesprekken voeren met de overnemer
 • een realistische prijs uitwerken bij een familiale overdracht.

Het gespecialiseerde advies is een contractuele en betalende service. De expert geeft u in klare taal, zonder vakjargon, een duidelijke kijk op de waardebepaling van uw vennootschap. 

Maak een afspraak met KBC voor meer informatie

Bron: KBC

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

 • Yves van Durme
 • Rachid Et-Taïbi
 • Pieter Bourgeois
 • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in