Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • ESG-criteria opgenomen in investeringsbeleid van PMV

ESG-criteria opgenomen in investeringsbeleid van PMV

De autonome investeringsmaatschappij PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen, neemt een centrale rol op in het Vlaams economisch overheidsinstrumentarium. Sinds haar oprichting sluit PMV samenwerkingsakkoorden met de Vlaamse Regering, waarin de krijtlijnen worden vastgelegd waarbinnen PMV de komende vijf jaar zal werken om het Vlaamse economische weefsel te versterken. De huidige overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en PMV loopt af in 2022. Na een grondige evaluatie van de PMV-groep werden de onderhandelingen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgestart. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns heeft de Vlaamse Regering vrijdag de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met PMV voor de komende vijf jaar goedgekeurd.

Minister van Economie en Innovatie Jo Brouns: ‘PMV speelt als Vlaamse investeringsmaatschappij een essentiële rol in het vormgeven van ons economisch weefsel en in het verzekeren van onze welvaart en ons welzijn. De resultaten van de evaluatie tonen aan dat PMV al een mooi palmares kan voorleggen. Tegelijk blijft het essentieel om toekomstgericht te denken en ambitieus te blijven. Daarom leggen we in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst resoluut de nadruk op de rol die PMV moet spelen in de verduurzaming van ons economisch weefsel en de klimaattransitie, op de creatie van economische én maatschappelijke meerwaarde en tenslotte op het verder uitbouwen van een transparante houding naar de buitenwereld en het parlement. Met duurzaamheid en maatschappelijke waardecreatie als centrale pijlers in de missie van PMV, heb ik alle vertrouwen in hun rol in het Vlaamse economische weefsel.’

Naar afloop van de periode 2017-2022 werd de PMV-groep grondig geëvalueerd. Daarbij werden zowel het functioneren als de prestaties van PMV-groep in het kader van de voorbije samenwerkingsovereenkomst onder de loep genomen, evenals een vooruitblik op de toekomst van PMV-groep. Hieruit bleek dat PMV een bijzonder sterk merk is.

In het verdere traject van de onderhandeling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst werden ook de sociale partners nauw betrokken. Op basis van elementen uit de evaluatie, het advies van de SERV en een resolutie aangenomen door het Vlaams Parlement enerzijds en de beleidsmatige anderzijds, werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Centraal in de nieuwe overeenkomst staat de sterke focus op verduurzaming van het economisch weefsel, de rol van PMV in het kader van de klimaattransitie en op rapportering en transparantie naar de buitenwereld en met name het Vlaams Parlement toe.

De strategische doelstellingen van PMV

Zowel de missietekst als de strategische doelstellingen van de PMV-groep bevatten vanaf nu uitdrukkelijke verwijzingen naar de rol van PMV in het verduurzamen van het Vlaamse economische weefsel en de klimaattransitie. Zo is een nieuwe strategische richtlijn ingevoerd die uitdrukkelijk bepaalt dat de tussenkomst van PMV erop gericht is om een impuls te geven aan investeringen en projecten die bijdragen aan een verduurzaming van het Vlaamse economisch weefsel en de beschikbare infrastructuur. De overeenkomst specifieert verder dat hierbij bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de transitie naar duurzame en hernieuwbare energie-voorzieningen. Ook worden de SDG’s, of Sustainable Development Goals, opgenomen.

Aan de hand van ESG (Environmental, Social and Governance)-criteria zal de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering van PMV concreet gemeten worden. PMV kan op verschillende manier bijdragen aan het streven naar de klimaatdoelstellingen, bijvoorbeeld door financiering of faciliteren van financiering van:

• nieuwe technologieën die Vlaanderen zullen helpen de transitie te maken;

• infra-investeringen die Vlaanderen helpen de beoogde doelstellingen in productie van hernieuwbare energie te bereiken;

• initiatieven die bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot.

Transparantie naar het parlement

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorziet ook uitdrukkelijk dat PMV zich, bij monde van haar general manager, ter beschikking stelt aan het Vlaams Parlement voor overleg en toelichting indien daar vraag naar is. Minister van Economie en Innovatie Jo Brouns: “De uitvoering van de opdracht die PMV als Vlaamse investeringsmaatschappij heeft, vereist dat zij het vertrouwen krijgt om autonoom te werken. De evaluatie die voorligt en de track record die PMV kan voorleggen, toont voor mij ook aan dat zij dat vertrouwen waard zijn. Omgekeerd vind ik het essentieel dat PMV transparant rapporteert naar de buitenwereld over haar activiteiten, en in het bijzonder naar de leden van het Vlaams Parlement. Ik vind het dan ook een zeer goede zaak dat we die principes nu ook uitdrukkelijk verankeren in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.”

Professionele dienstverlening

PMV-groep positioneert zich dus tussen overheid en private markt, ageert volgens de regels van de private financieringsmarkt en moet, om haar missie te kunnen vervullen, ook personeel aantrekken uit de private markt. Het is van belang dat PMV-groep de nodige capaciteit en expertise uitbouwt en in stand houdt, teneinde de uitdagingen van het Strategisch Kader op kwalitatief hoogstaand niveau te kunnen aangaan.

Daarnaast kan PMV haar capaciteiten ook inzetten voor het verlenen van advies aan derden. Hun unieke rol tussen overheid en markt vereist een grondige expertise: PMV financiert immers bedrijven in verschillende sectoren en in verschillende levensstadia. Elk beloftevol ondernemersproject met een goed team in Vlaanderen moet financiering kunnen vinden en daartoe is een grondige kennis van het economische weefsel onmisbaar.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in