Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Francis Van Eeckhout verlengt mandaat als uitvoerend voorzitter van Deceuninck NV

Francis Van Eeckhout verlengt mandaat als uitvoerend voorzitter van Deceuninck NV

Francis Van Eeckhout werd tijdens de algemene vergadering herbenoemd als niet-uitvoerende bestuurder en als uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur bij Deceuninck NV. Hij is daarnaast ook onafhankelijk bestuurslid van Pollet Watergroup en voorzitter van Cemminerals NV.

De Algemene Vergadering heeft ook een bruto-dividend over 2022 goedgekeurd van € 0,07 per aandeel, wat een stijging betekent van 17% t.o.v. 2021 (€ 0,06 per aandeel).

De raad van bestuur bestaat momenteel uit acht bestuurders. Eén lid is uitvoerend bestuurder (CEO) en vijf leden zijn onafhankelijke bestuurders in overeenstemming met de Corporate Governance Code 2020. Twee bestuurders werden benoemd op voordracht van belangrijke aandeelhouders. Francis Van Eeckhout en Benedikte Boone vertegenwoordigen als bestuurders significante aandeelhouders. Wim Hendrix, Marcel Klepfisch, Anouk Lagae, Paul Van Oyen en Laure Baert zetelen als onafhankelijk bestuurder. Bruno Humblet is CEO en Ann Bataillie is general counsel. Het cv van het bestuur is terug te vinden via deze link

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen als remuneratie voor de uitvoering van hun mandaat een forfaitair bedrag, verhoogd met een forfaitair bedrag per zitting van de Raad van Bestuur en begrensd op een maximumbedrag. De hoogte van de vergoeding is verschillend voor de voorzitter, ondervoorzit(s)ter(s) en de andere niet-uitvoerende bestuurders. Indien de niet uitvoerende bestuurders bovendien lid zijn van een comité wordt de vergoeding verhoogd met een vast bedrag per vergadering van het betreffende comité.

Vaste bezoldiging (in €) Min/jaar Max/jaar
• Voorzitter: 40.000 – 80.000
• Ondervoorzitter: 30.000 – 60.000
• Bestuurder: 20.000 – 40.000

Zitpenning (in €) Voorzitter Lid
• Raad van Bestuur: 3.000 – 1.500
• Auditcomité: 2.000 – 1.000
• Remuneratie- en Benoemingscomité: 1.00 – 0 1.000

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in