Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.
  • Home
  • >
  • Goed Bestuur
  • >
  • “Goed bestuur is de juiste balans vinden tussen bedachtzaamheid en daadkracht”

“Goed bestuur is de juiste balans vinden tussen bedachtzaamheid en daadkracht”

Katrin Eyckmans is geboren in Antwerpen maar bracht een groot deel van haar leven door in Vlaams-Brabant. Na haar rechtenstudie ging ze lange tijd aan de slag als advocaat, waaronder tien jaar voor het internationale advocatenkantoor Clifford Chance. Sinds 2011 werkt Eyckmans als jurist en fiscalist voor Delen Private Bank, waar ze het directiecomité en de raad van bestuur vervoegde in maart 2020. Katrin Eyckmans is gehuwd en is de fiere mama van twee tieners.

Hoe werd je afgevaardigd bestuurder bij Delen Private Bank?

Die aanstelling ligt eigenlijk in het verlengde van mijn verantwoordelijkheden binnen de bank en van de mandaten die ik elders al opnam. Ik zetelde voor mijn benoeming al in de raden van bestuur van BEAMA en Febelfin en van een vastgoedfonds dat gericht is op het aanbieden van betaalbare woningen in stadskernen. Voor mij bieden die bestuursraden een platform voor inspiratie en creativiteit, en een plek om vanop afstand mee na te denken over de belangrijke trends en uitdagingen waar we als bank en als maatschappij voorstaan.

Hoe verliep de eerste raad van bestuur?

Bij een eerste raad van bestuur is het volgens mij het belangrijkst om goed te luisteren en te ontdekken hoe de dynamieken in de groep verlopen. Op mijn eerste raden van bestuur bij Delen Private Bank was dit niet anders. Wat me al snel opviel, was de collegialiteit en het respect waarmee de verschillende leden met elkaar omgaan. We kijken als één team naar de toekomst, onze visie en strategie. Die groepsdynamiek en dat helikopterzicht geven een ander perspectief naast de dagelijkse verantwoordelijkheden die je als directie opneemt. Dat is zonder twijfel een verrijking. En tussen haakjes, er is ook heel wat meer plaats voor humor dan wat ik in een bestuurskamer verwachtte.

Je zetelt als afgevaardigd bestuurder zowel in de raad van bestuur als het directiecomité, waarin is jouw rol verschillend?

Als bank zijn we onderworpen aan een specifiek regelgevend kader op het vlak van goed bestuur. De leden van het directiecomité maken weliswaar deel uit van de raad van bestuur, maar de raad moet uit een meerderheid van niet-uitvoerende leden bestaan. Daarnaast moet de raad van bestuur ook een aantal onafhankelijke bestuurders bevatten. Deze structuur is erop gericht om een duidelijke scheiding te voorzien tussen de leden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding enerzijds en zij die het algemeen beleid bepalen en die hierop toezicht houden anderzijds.

KE2

Als directielid zijn we dus verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de bank, en brengen we in de raad van bestuur verslag en verantwoording uit van de gang van zaken. De niet-uitvoerende leden en de onafhankelijke bestuurders kijken met kritische blik, maar alles verloopt in opperbeste sfeer. Zoals ik zei, de raad is één team, waar elk lid bijdraagt tot de visie, strategie en het algemene beleid vanuit zijn expertise en ervaring. De raad bij Delen Private Bank bestaat uit zes afgevaardigde bestuurders, zeven niet-uitvoerende bestuurders en drie onafhankelijke bestuurders.

Hoe onderhoud je goede relaties met de niet-uitvoerende bestuurders?

Dat gaat allemaal zeer organisch. Het feit dat we voorafgaand aan elke bestuursvergadering samen lunchen, helpt. Dan is er immers plaats voor gesprekken die wat verder af staan van het bestuur van de bank.

Alle raadsleden staan op één lijn wat de missie betreft, het doel dat we willen bereiken. Maar door hun diverse achtergronden en expertise variëren de meningen al wel eens over de weg ernaartoe. Dat is precies de rijkdom van het proces, verschillende opinies en kijkrichtingen zorgen altijd voor creatievere en duurzame oplossingen. 

Welke kwaliteiten heb je nodig om jouw functie goed uit te oefenen? Hoe probeer je als bestuurder het verschil te maken?

Ik hou van eerlijke en transparante communicatie, en van daadkracht. Nadat alle risico’s zijn afgewogen, wil ik knopen doorhakken. Dat vind ik een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Mijn nieuwsgierige aard komt me dan goed van pas, ik kijk graag met een open blik naar alle mogelijke oplossingen. Steeds vanuit een langetermijnperspectief en met focus op het belang van de klant, dat is eigen aan onze organisatie. Dat betekent niet dat af en toe van gedacht veranderen een slechte zaak is. Ook je beslissingen in vraag durven stellen is noodzakelijk. En dat alles met een gezonde dosis empathie en diplomatie, want een bedrijf leiden is en blijft een zaak van mensen.

Wat zijn de belangrijkste agendapunten op de raad van bestuur van Delen Private Bank?

Uiteraard zijn de cijfers belangrijk, daarop sturen we onze strategie bij. Als bank gelden er daarnaast verplichtingen op reglementair vlak en de raad moet zich buigen over heel wat procedures, verslagen en beleidslijnen die de bank regelmatig moet opmaken of updaten. De bundel die de leden van de raad van bestuur moeten doornemen voorafgaandelijk aan de vergadering telt zo al snel enkele honderden bladzijden.

Maar naast die klassiekers zoomen we telkens in op specifieke topics, zoals Human Resources, onze ESG-strategie (ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur) of opkomende trends waar we graag bij stilstaan. Laatst kregen we bijvoorbeeld een zeer boeiende presentatie over Artificiële Intelligentie. Thema’s die het bedrijf wezenlijk kunnen beïnvloeden op middellange termijn komen dus ook aan bod.

Wat zijn de ingrediënten van een goede bestuursvergadering?

Constructief denken en handelen is echt essentieel denk ik, met in het achterhoofd het grotere verhaal, onze missie en onze langetermijnstrategie. Ik hecht ook veel belang aan een goede voorbereiding en een nauwgezette follow-up. De leden van de raad krijgen ruim op voorhand hun bundel met documenten toegestuurd. Zo heeft iedereen de tijd om zich in te lezen. We werken met vooraf bepaalde agendapunten en besluiten, en we tekenen de actiepunten duidelijk op, wat helpt om de vergaderingen te structureren. De rol van de voorzitter is ook niet te onderschatten. Hij leidt de vergadering in goede banen en zorgt ervoor dat de agenda afgewerkt wordt, de timing gerespecteerd wordt en dat iedereen de kans heeft om de vragen te stellen of de punten te brengen die hij of zij relevant vindt.

Stel Delen Private Bank voor als filmheld(in), wie zou je kiezen en waarom?

Dan kies ik voor Q, de researcher die James Bond met allerhande levensreddende maar op het eerste zicht banale technische snufjes overlaadt. Hij is loyaal, innovatief en creatief en maakt het verschil wanneer het nodig is. Zijn Britse tongue-in-cheek-humor maakt hem helemaal onweerstaanbaar.  Ik hou ook van zijn discrete rol: hij is de man achter de schermen die ervoor zorgt dat de helden kunnen schitteren. Mag ik toch de parallel trekken met onze functie als vermogensbeheerder? Wij zorgen voor gemoedsrust, zekerheid en consistentie, zodat onze helden – de klanten – de beste versie van zichzelf kunnen zijn, op hun werk en in de familie.  

Wat is volgens jou ‘goed bestuur’?

Dat is een combinatie van bedachtzaamheid en daadkracht en de juiste balans vinden tussen die twee: aandachtig luisteren en verantwoord handelen. Goed bestuur gaat over risico’s identificeren, inschatten en ze vervolgens naar best vermogen beheren. Een positieve kijk hebben op de toekomst is daarbij onontbeerlijk. Dat veronderstelt een open en alerte mentaliteit, die actief ingrijpt op het welzijn en de welvaart van alle stakeholders – klanten, medewerkers, aandeelhouders, wetgever en samenleving. Ook respect en transparantie zijn voor mij heel belangrijk, zowel ten aanzien van de leden van de raad van bestuur als tegenover de medewerkers en klanten van de organisatie.

Jullie zijn ook partner van “Bestuur van het Jaar”. Waarom nemen jullie dit engagement? Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van het initiatief? En welke rol willen jullie spelen voor jullie klanten?

Delen Private Bank is een bank van families voor families, voor hun privévermogen en hun zakelijk vermogen. Via een aantal initiatieven creëren we een ontmoetingsplaats voor bedrijfsleiders van familieondernemingen om efficiënte oplossingen aan te reiken, ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Elke klant en elk bedrijf is uniek, maar tegelijk zijn sommige verhalen verrassend herkenbaar voor bedrijfsleiders. Hoe pakt u bijvoorbeeld een familiale overdracht van uw bedrijf aan? Hoe structureert en activeert u de verschillende familieorganen? Hoe stoomt u de nieuwe generatie klaar? Het zijn onderwerpen waarover we experts en ervaringsdeskundigen samenbrengen met onze klanten.

Delen Private Bank is als familiebedrijf – intussen de enige binnen de Belgische financiële sector – ervaringsdeskundige. Zij wil graag een voorbeeld zijn op het gebied van governance. Zij stelt haar ervaring en expertise ook ter beschikking van de klanten, in de mate van het mogelijke. 

KE1

De award “Bestuur van het jaar” past binnen dit engagement. De award, in het leven geroepen door De Bestuurder, is een bekroning voor een bedrijf met een raad die de principes van goed bestuur in de praktijk omzet. Zo geeft de award een duwtje in de rug, een blijk van waardering voor bestuurders die het verschil maken. De winnaar dient bovendien als voorbeeld voor ondernemingen die eveneens het pad van goed bestuur willen opgaan vanuit hun overtuiging dat een sterk bestuur een essentieel element is in het creëren van duurzame groei. Anders dan bij andere awards wordt hier gekeken naar de teaminspanningen eerder dan de prestatie van een individu. Daar staan we ten volle achter.

De Bestuurder sluit aan bij de juridische topics die wij behandelen binnen de bank en waarover we onze klanten graag adviseren.  Bovendien geven de evenementen de mogelijkheid om samen te komen en te connecteren.

Wat is jouw “guilty pleasure”?

Dat is een moeilijk vraag. Ik kijk nauwelijks televisie en kan ook niet dadelijk een gekke gewoonte of vreemde goesting benoemen waarvoor ik me zou schamen.  Ik vind dat overigens ook een rare combinatie, guilty pleasure. Alsof we ons moeten schamen over iets dat plezierig is. Zolang het binnen de lijnen van het maatschappelijk toelaatbare valt, pleit ik ervoor om met volle teugen te genieten van al het moois dat het leven te bieden heeft, kleine pleziertjes en grote vreugdes.

Heb je een favoriet goed doel?

Delen Private Bank opereert niet op een eiland, ze maakt deel uit van een samenleving en engageert zich om ‘terug te geven’ aan die samenleving. Daarom zet ze haar schouders onder projecten die belangrijke noden structureel mee helpen lenigen. We brachten onze maatschappelijke initiatieven onder bij de Koning Boudewijnstichting. De focus ligt op sociale organisaties en projecten die dankzij extra financiële slagkracht hun ambities op het vlak van goede gezondheid en kwaliteitsonderwijs kunnen waarmaken. CodeNPlay bijvoorbeeld is een organisatie die de digitale transitie in basisscholen begeleidt. Naast de financiële steun mag dit initiatief ook rekenen op IT-collega’s van de bank die leerkrachten begeleiden bij het ontwikkelen van lessen rond coderen en andere digitale vaardigheden. Ook hier vertrekken we vanuit onze langetermijnvisie, om stap voor stap vooruitgang te boeken in enkele belangrijke sociale kwesties.

Auteur: Johan Van Geyte

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in