Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.

Heidi De Pauw in bestuur VRT

De Vlaamse regering heeft Heidi De Pauw, ceo van Child Focus, voorgedragen als vervanger van Dirk Sterckx in de raad van bestuur van de VRT. De 76-jarige Sterckx zetelde sinds 2019 in de raad van bestuur van de openbare omroep en was in de periode 2014-2015 ook al eens bestuurder aan de Reyerslaan. De Pauw werd voorgedragen vanuit de Open VLD-fractie in het Vlaams Parlement. Met de komst van De Pauw zal de raad van bestuur van de VRT bestaan uit zes mannen en zes vrouwen. Minister van Media Benjamin Dalle is “verheugd” over die pariteit.

Heidi De Pauw is criminologe en CEO van Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Ze zetelt als experte in verschillende raden van bestuur van organisaties die zich inzetten voor slachtoffers en kwetsbare doelgroepen zoals PAG-ASA (centrum voor slachtoffers mensenhandel), Minor Ndako (opvang kwetsbare kinderen waaronder niet-begeleide minderjarige vluchtelingen), Tout Bien (suïcidepreventie jongeren) en V-Europe (vereniging terreurslachtoffers). Heidi is auteur van ‘Geen paniek!’, een boek over hoe we onze kinderen met een gerust hart kunnen loslaten.

De vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur bestaan uit:

 1. Een vaste vergoeding op jaarbasis van 3.250 euro (aanwezigheid op 2/3e van het totaal aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur is vereist)
 2. Een presentiegeld van 325 euro per vergadering van de Raad van Bestuur waaraan de bestuurder heeft deelgenomen (met een maximum van 15 vergaderingen per jaar, vanaf de 16e vergadering wordt het bedrag per vergadering gehalveerd)
 3. Een presentiegeld van 325 euro per bijgewoonde (buitengewone) Algemene vergadering.
 4. Wanneer op één kalenderdag, al dan niet aansluitend, twee of meer van hogergenoemde vergaderingen plaatsvinden, kan men slechts één presentiegeld ontvangen.
 5. De vaste vergoeding op jaarbasis en het presentiegeld voor hogergenoemde vergaderingen worden verdubbeld voor de voorzitter van de Raad van Bestuur.
 6. De bestuurders die lid zijn van het Auditcomité, het Benoemings- en Renumeratiecomité, alle ad-hoccomités opgericht binnen de schoot van de Raad van Bestuur en het pensioenfonds Contractuelen, ontvangen een presentiegeld van 325 euro per bijgewoonde vergadering.
 7. Voor de voorzitter van deze vergaderingen wordt het presentiegeld verdubbeld.
 8. De bestuurders die afgevaardigd worden namens de Raad van Bestuur in vennootschappen of vzw’s waarin de VRT participeert, ontvangen een presentiegeld van 325 euro per bijgewoonde vergadering.

De vermelde presentiegelden zijn  geïndexeerde  bedragen, volgen de evolutie van het gezondheidsindexcijfer en zijn gekoppeld aan de spilindex. De vaste vergoeding op jaarbasis is een betaling pro rata, indien de aanwezigheidsvereiste van 2/3 vergaderingen is gehaald.

De som van de vergoedingen waar iedere bestuurder recht op heeft, wordt driemaandelijks gestort op het opgegeven rekeningnummer. Het is niet toegelaten om de bezoldiging uit te betalen aan een vennootschap.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

 • Yves van Durme
 • Rachid Et-Taïbi
 • Pieter Bourgeois
 • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in