Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Industriële investeringen in onderzoek en ontwikkeling in EU nemen weer toe

Industriële investeringen in onderzoek en ontwikkeling in EU nemen weer toe

Money investment

Uit de editie 2022 van het EU-Scorebord voor Industriële Investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling, blijkt dat de Europese industrie weer op schema ligt op het gebied van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, met een stijging van 8,9 % in 2021 ten opzichte van de met de pandemie verband houdende dip van -2,2 % in 2020.

De EU blijft de wereldleider op het gebied van O&O-investeringen in de automobielsector, waar zowel gevestigde als jongere bedrijven volop bezig zijn met de transformatie naar elektrische voertuigen en digitalisering. Uit het Scorebord blijkt tevens een brede sectorale diversificatie in de EU, met name in vergelijking met de VS, waar O&O-investeringen sterk geconcentreerd zijn in informatie- en communicatietechnologieën (ICT).

Wereldwijd zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de particuliere sector sterk gestegen ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie (met 14,8 % in 2021 ten opzichte van 2020). Voor het eerst sinds het Scorebord van 2004 bedroegen de totale investeringen in onderzoek en ontwikkeling door de internationale top 2500-ondernemingen meer dan een biljoen euro (1094 miljard euro). Een belangrijke verandering is dat de Chinese bedrijven op het Scorebord samen nu een iets groter aandeel in het mondiale totaal hebben dan de ondernemingen in de EU (respectievelijk 17,9 % voor China en 17,6 % voor de EU). Het aandeel van Amerikaanse bedrijven is het grootst en steeg tot 40,2 % van het wereldwijde totaal.

Verdere verdieping van de wereldwijde technologische wedloop

Uit het Scorebord komt duidelijk de intensivering naar voren van de wereldwijde technologische wedloop in de vier sleutelsectoren, die goed zijn voor meer dan driekwart van de totale gerapporteerde O&O-activiteiten van ondernemingen: ICT-producenten (22,6 %), de gezondheidssector (21,5 %), ICT-diensten (19,8 %) en de automobielsector (13,9 %).

Het groeitempo van O&O van Amerikaanse en Chinese ondernemingen — respectievelijk 16,5 % en 24,9 % — bleef hoger dan dat van de tegenhangers in de EU, als gevolg van het feit dat Amerikaanse bedrijven op het Scorebord toonaangevend zijn voor O&O-investeerders in ICT (als producenten én als dienstverleners) en in de gezondheidszorg, terwijl Chinese bedrijven op het Scorebord niet alleen als ICT-producenten, maar ook in ICT-diensten voor zijn op de EU. Het aantal Chinese bedrijven op het Scorebord is de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd (van 176 in 2011 tot 678 in 2021), waardoor Europese en Japanse bedrijven uit meer traditionele productiesectoren zijn verdwenen.

Aanmoedigende trends en beleidsmaatregelen

Veel EU-lidstaten hebben belangrijke spelers op het gebied van O&O in sectoren als de lucht-, defensie- en chemische industrie, naast de automobiel-, ICT- en gezondheidsindustrieën. De top 1000-bedrijven uit de EU omvatten een aanzienlijk aantal kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de gezondheidszorg en de ICT-sector, die in 2021 bemoedigend groeiden op het gebied van O&O. Dit is een welkom signaal voor belangrijke doelgroepen van de Nieuwe Europese Innovatieagenda, die onder meer gericht is op de opschaling en groei van opkomende deep tech en baanbrekende technologieën en overloopeffecten tussen sectoren teweegbrengt met de steun van de Europese Innovatieraad. De geactualiseerde Industriestrategie bevordert ook innovatiebeleid in de brede industriële basis in Europa, met inbegrip van de hightechsectoren.

Een op octrooien gebaseerde positionering van bedrijven op het Scorebord op het gebied van groene technologieën en technologieën voor de circulaire economie toont aan dat bedrijven uit de EU en de VS een voortrekkersrol spelen op het gebied van hoogwaardige octrooien, en dat de EU ook toonaangevend is op het gebied van uitvindingen die relevant zijn voor circulariteit.

In het verslag van 2022 worden ook de prestaties in het kader van de relevante duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN geanalyseerd. De bedrijven in de EU hebben voor de meeste SDG’s de hoogste scores behaald en hebben sinds vorig jaar vooruitgang geboekt. Vanuit sectoraal oogpunt hebben bedrijven in de automobiel- en chemische sector gemiddeld grote vooruitgang geboekt op het gebied van de SDG’s. Uit de evaluatie blijkt ook het grote potentieel van deeptechoplossingen om mondiale uitdagingen aan te pakken.

Vennootschappelijk durfkapitaal

Als nieuw aspect van bedrijfsinnovatiestrategieën is ook vennootschappelijk durfkapitaal (Corporate Venture Capital, CVC) geanalyseerd. Het CVC is de afgelopen 20 jaar toegenomen en wordt nu gebruikt door twee derde van de bedrijven op het Scorebord. O&O en CVC vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar, met name op het gebied van ICT en gezondheid. Het CVC van EU-bedrijven is goed voor ongeveer de helft van dat van Amerikaanse bedrijven. Bovendien gaat 80 % van de middelen van in de EU gevestigde ondernemingen naar startende ondernemingen in de VS, wat belangrijke overloopeffecten teweegbrengt.

Achtergrond

Het EU-Scorebord voor Industriële Investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling wordt sinds 2004 jaarlijks gepubliceerd — dit is de 19e editie ervan. Het bevat de meest recente economische en financiële informatie op basis van de meest recente gepubliceerde gecontroleerde rekeningen van de 2500 grootste O&O-investeerders ter wereld, waaronder de 1000 grootste in de EU gevestigde investeerders.

Samen met het Scorebord publiceert de Commissie haar jaarlijkse enquête over de trends op het gebied van industriële O&O-investeringen in de EU. Hoewel uit de gegevens van het Scorebord nog geen impact van de oorlog in Oekraïne blijkt, wordt in het enquêteverslag melding gemaakt van wat vroege gevolgen, zoals vertragingen bij een aantal bestaande O&O-projecten op het gebied van ruimtevaart en defensie, in de bouw, de gezondheidssector en de automobielsector. Sommige bedrijven verklaarden ook dat zij net nieuwe O&O-projecten zijn gestart als een direct gevolg van de oorlog. De enquête van dit jaar over de trends op het gebied van industriële O&O-investeringen in de EU is naar de top 1 000 van O&O-investeerders in de EU van het Scorebord van 2021 gestuurd en vond plaats tussen juni en september 2022.

Meer informatie

Het EU-Scorebord voor Industriële Investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling van 2022

Interactief rapport

Video: Het EU-Scorebord voor Industriële Investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling van 2022

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in