Opleiding: Board Insights: 4 sessies, volgende sessie op 24/05 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Opleiding: Board Insights: 4 sessies, volgende sessie op 24/05 • Schrijf je hier in

Search
Close this search box.
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • “Onze missie? Het afleveren van de beste leiders voor de wereld”

“Onze missie? Het afleveren van de beste leiders voor de wereld”

“De missie van de Antwerp Management School is niet het afleveren van de beste leiders van de wereld, maar wel de beste leiders voor de wereld. De afgestudeerden moeten doordrongen zijn van de positieve impact die ze kunnen hebben op de maatschappij. Daar zit dus een ethisch aspect bij”, zegt decaan Steven De Haes.

Aan de Antwerp Management School studeren elk jaar zo’n 1.000 cursisten van in totaal zowat 50 nationaliteiten. Het gaat om mensen met een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of de openbare sector of die die ambitie hebben en zich willen vervolmaken.

Sinds 2018 is prof. dr. Steven De Haes decaan van de managementschool, die het statuut van instelling van openbaar nut heeft met als moederuniversiteit de Universiteit Antwerpen. Zijn mandaat van vier jaar werd vorig jaar voor eenzelfde termijn verlengd.

Vanuit zijn functie maakt De Haes ook deel uit van de raad van bestuur van de businessschool. Daarnaast is hij  bestuurder van de vzw AMS Boogkeers, die het vastgoed van de AMS-campus beheert, en bestuurder van KOBA Voorkempen, een netwerk van 50 scholen in kleuter-, lager en secundair onderwijs in de provincie Antwerpen, zaken dus die aansluiten bij zijn academisch werk. Hij doet ook wetenschappelijk onderzoek en geeft les  rond digitale strategie en beheer aan de Antwerp Management School en de Universiteit Antwerpen.

De Raad van Bestuur van de Antwerp Management School zelf telt acht leden. Het gaat om drie leden van de moederuniversiteit Antwerpen (De Haes als decaan,prof. dr. Steven Van Passel als vicerector van de Universiteit Antwerpen en de decaan van de faculteit bedrijfswetenschappen en economie prof. dr. Koen Vandenbempt) en vijf mensen uit de bedrijfswereld. Het zijn CEO Jan Remeysen van BASF Antwerpen, bestuursvoorzitter Françoise Chombar van Melexis, chief economist Véronique Goossens van Belfius, CEO Anita Van Looveren van OM Partners en chief HR Officer van de Port of Antwerp Christien Van Vaerenberg.

De Haes: “Statutair is vastgelegd dat de meerderheid van de raad van bestuur moet bestaan uit vertegenwoordigers van de bedrijfswereld. Ook de voorzitter moet uit de ondernemerswereld komen. Vandaag is dat Jan Remeysen.”

“De raad van bestuur heeft twee belangrijke opdrachten”, aldus De Haes. “Vooreerst geeft hij de richting aan om de school in het belang van alle stakeholders verder te kunnen uitbouwen. Dat gebeurt vanuit een filosofie van vertrouwen, dialoog en ambitie. Daarnaast houdt hij toezicht op het operationele en financiële beheer van de instelling.”

De visie die daarbij is uitgetekend is dat de businessschool leiders moet vormen die een positieve impact zullen hebben op organisaties en de maatschappij, leiders met een globale mindset, een maatschappelijk bewustzijn en een kritische reflectie. “Het is veel meer dan kennis doorgeven, naast kennisoverdracht zetten we voluit in op leiderschapsontwikkeling. We willen onze deelnemers  klaarstomen zodat ze op een goede manier kunnen omgaan met de zaken die onverwacht op hun pad komen. De kerngedachte daarbij is dat we nu niet weten hoe de wereld er over tien jaar zal uitzien, daarom zetten we in op transversale skills en competenties die ons in staat stellen om wendbaar en veerkrachtig te zijn, wat er ook op ons pad komt. Daar zit ook een ethische dimensie bij. Het is belangrijk dat onze studenten doordrongen worden van de vraag welke impact hun beslissingen kunnen hebben op de maatschappij.”

StevenDeHaes driesluyten 16
Steven De Haes: “Statutair is vastgelegd dat de meerderheid van de raad van bestuur moet bestaan uit vertegenwoordigers van de bedrijfswereld.”

Voor haar aanpak werd de Antwerp Management School vorig jaar beloond met de 56ste stek wereldwijd in de Financial Times Executive MBA ranking, de hoogste voor een Benelux-instelling.  Daarbij kreeg ze ook de Responsible Business Education Teaching Award van de zakenkrant.  “Sustainability is bij ons een transversaal verhaal. Het zit ingebakken in onze opleidingen en in het DNA en de cultuur van de school.”

Publieke sector

De opleidingen aan de Antwerp Management School richten zich overigens niet alleen tot de privésector, maar ook tot de publieke sector.  In onze opleiding Executive Master in Public Governance & Leadership stimuleren we de leiderschapsontwikkeling van verantwoordelijken uit administraties en openbare diensten, vult prof. Lou Van Beirendonck, academisch directeur van de managementopleiding aan de businessschool aan.

Van Beirendonck: “We richten ons tot mensen die een toppositie in de openbare sector ambiëren of reeds vervullen of die een overstap vanuit de privésector overwegen. Daarbij gaan we zeer breed. We kijken naar de federale, regionale en lokale overheden, maar ook naar politie, OCMW’s, onderwijs en zorg. Zeg maar naar elke instantie met een maatschappelijk doel.”

“We bieden hen een ruim modulair programma aan met managementdisciplines zoals strategisch beleid, financieel beleid, organisatieontwikkeling en crisiscommunicatie. Daarbij komt ook stakeholdermanagement, leiderschapsontwikkeling en onderhandelingstechnieken Dat zijn zaken die ze kunnen gebruiken in hun job, maar ook als ze daarvoor bestuurder in een publieke structuur zijn.”

StevenDeHaes driesluyten 18
Steven De Haes: “Sustainability is bij ons een transversaal verhaal. Het zit ingebakken in onze opleidingen en in het DNA en de cultuur van de school.”

Wat is het verschil met een MBA voor leidinggevenden in de privésector? “Het leiden van een publieke dienst is anders. Je hebt om te beginnen te maken met het bestuursrecht. Daarnaast heb je ook een governance op verschillende niveaus waarmee je rekening moet houden. Je moet bijvoorbeeld niet alleen verantwoording afleggen aan het gemeentebestuur, maar ook aan de provincie, het gewest of federaal”

“We willen dat de deelnemers een persoonlijke visie ontwikkelen en dat ze die kunnen toepassen op hun organisatie. Daarom vragen we dat ze hun studie besluiten met een scriptie over de aanpak van een uitdaging op hun werkplaats. Dat geeft meteen een stuk return aan hun werkgever”, aldus nog Van Beirendonck.

De hele opleiding wordt over twee jaar gespreid. Elke week is er één dag les van 13.30u tot 20.30u. “En voor elk gevolgd lesuur mogen de deelnemers nog een uur extra werk rekenen. Zowel de werkgever als de werknemer doet dus een tijdsinvestering.”

De hele opleiding kost 23.500 euro. “Dat is een behoorlijke investering”, aldus nog Van Beirendonck. “Maar de Vlaamse overheid heeft nu beslist om lokale besturen die mensen willen sturen financieel te ondersteunen met een subsidie van maximaal 9.500 euro, die tot eind mei aangevraagd kan worden. Op die manier wordt de drempel toch een heel stuk verlaagd.”

Financiering

Een belangrijk aspect in de uitbouw van een school blijven vooreerst onze eigen mensen en de talenten van onze medewerkers en professoren, waarin we willen en moeten blijven investeren door een gezonde organisatiemodel en financieringsmodel “Van onze totale omzet haalden we vorig jaar minder dan 10 % uit tegemoetkomingen van de overheid, We zijn een marktgedreven organisatie, bouwend op academische kennis, kunde en wetenschap. Vanuit de markvalorisatie op die academische kennis en wetenschap willen we investeringsruimte creëren om te investeren in onze mensen, professoren en partners, en zo samen met onze klanten de impact vergroten op de maatschappij”, aldus De Haes. “Die nood aan marktgerichtheid sluit ook aan bij de samenstelling van onze raad van bestuur, met een meerderheid van bedrijfsmensen.”

Auteur: Johan Van Geyte

One thought on ““Onze missie? Het afleveren van de beste leiders voor de wereld”

  1. Een schitterend artikel met heel wat inzichten. AMS biedt je als student inderdaad zelf inzicht via leiderschapstraining, inhoudelijke kennis overgedragen door professoren met vakexpertise vanuit wetenschappelijk onderzoek en eigen bedrijfservaring, Een holistische kijk op onze complexe maatschappij.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in