Opleiding: Board Insights: 4 sessies, volgende sessie op 24/05 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Opleiding: Board Insights: 4 sessies, volgende sessie op 24/05 • Schrijf je hier in

Search
Close this search box.

Rol van onafhankelijke bestuurders krijgt toelichting

Working in boardroom

Het begrip onafhankelijk bestuurder komt uit de Angelsaksische wereld. Het werd oorspronkelijk ingevoerd als tegengewicht voor de macht van het management ten aanzien van de aandeelhouders. Het begrip evolueerde sindsdien voortdurend en paste zich aan de Europese context aan, die wordt gekenmerkt door het overwicht van een controlerend aandeelhouderschap: de onafhankelijke bestuurder werd in dit kader ontworpen als een instrument om de minderheidsaandeelhouder te beschermen tegen de meerderheidsaandeelhouders. De Belgische wet van 2 augustus 2002 (‘corporate governance-wet’ genoemd) heeft het begrip onafhankelijk bestuurder een wettelijke invulling gegeven en die laatste een specifieke rol toebedeeld in de context van de transacties tussen verbonden partijen.

Zoals blijkt uit de overvloedige academische literatuur, speelt de onafhankelijke bestuurder naast zijn wettelijke rol een essentiële rol in de beslissingen die cruciaal zijn voor de duurzaamheid van een onderneming. Omdat hij niet met belangenconflicten wordt geconfronteerd, versterkt hij het vermogen van de raad om de belangen van de belanghebbenden steeds kritisch te analyseren en in evenwicht te brengen.

Onafhankelijke bestuurders hebben een positieve impact op de kwaliteit van het bestuur en in het bijzonder op de toezichthoudende rol van de raad. Ze beperken het risico op verduistering en fraude, leiden tot meer discipline en een doeltreffender toezicht op het uitvoerend management. Verder wordt gesuggereerd dat onafhankelijke bestuurders een steeds grotere rol spelen ten aanzien van de belanghebbenden en een positieve impact hebben op de prestaties van de onderneming op het vlak van de sociale, ecologische criteria en aspecten van goed bestuur (ESG).

Het is uiteindelijk de rol van de onafhankelijke bestuurder om in alle omstandigheden het belang van de vennootschap te behartigen en te ijveren voor de afstemming ervan op de belangen van de verschillende bij de onderneming betrokken belanghebbenden.

Omdat echte onafhankelijkheid zich niet beperkt tot het voldoen aan sommige formele criteria, vond de Commissie Corporate Governance het gepast om het begrip onafhankelijke bestuurder, de bijzondere gevallen waarin de onafhankelijke bestuurder een doorslaggevende rol speelt en het wenselijke gedrag in die situaties toe te lichten.

De toelichtingsnota is hier te lezen

Bron: overgenomen van website Corporate Governance Committee

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in