Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Striktere regels voor financieel beleid woonzorgcentra

Striktere regels voor financieel beleid woonzorgcentra

Doctor giving encouragement to elderly patient

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) legt scherpere regels op voor het financieel beleid in de woonzorgcentra. Die moeten ervoor zorgen dat hun kapitaal beschikbaar blijft voor de zorg voor de bewoners en dat er transparantie komt in de boekhouding. Er komt ook een aanpassing van de reglementering om de dagprijzen voor de bewoners onder controle te houden.

De minister voerde de afgelopen tijd gesprekken met de drie koepels en de Vlaamse Ouderenraad. Dat gebeurde na berichten over woonzorgcentra die niet correct en professioneel omsprongen met de middelen die ze ter beschikking kregen. “Bewoners in woonzorgcentra moeten waar krijgen voor hun geld”, aldus minister Crevits. 

Het overleg leidde tot een reeks maatregelen. “Zo zal er geen vrije prijszetting meer mogelijk zijn en komen er striktere financiële regels die de stabiliteit in de bedrijfsvoering ten goede komen. Het doel is ook om te komen tot een volledig transparante boekhouding. Dat is een grote transitie voor de sector en zeker niet evident”, leg ze uit.

Volgens Crevits was er nood aan een actualisatie van de dagprijsreglementering. De gewijzigde economische context stelt de woonzorgcentra voor uitdagingen en zet de betaalbaarheid onder druk, voert ze daarbij aan. Om de dagprijzen voor de bewoners onder controle te houden, zal er geen vrije prijszetting meer mogelijk zijn voor nieuwe voorzieningen, zoals dat vandaag wel nog het geval was. Ook initiatiefnemers, die een nieuw woonzorgcentrum willen opstarten, zullen de dagprijs moeten verantwoorden op basis van de kosten die ze maken. Er komt ook een beperking op de huurkost die kan worden doorgerekend in de dagprijs bij nieuwbouw.

Gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet Icuro reageert positief op de nieuwe regels. Tot nu toe konden woonzorgcentra maar een keer per jaar hun dagprijs aanpassen. Als de pensioenen worden geïndexeerd, zullen ze voortaan een stijging van de dagprijs kunnen vragen. Dat geldt ook bij nieuwbouw en verbouwingen en ook indien er plannen in die zin zijn, zullen ze die stijging kunnen toepassen bij nieuwe opnamen. Daarnaast zullen ze een dagprijsstijging kunnen aanvragen om verliezen weg te werken.

De maatregelen zorgen er volgens Cloet dan ook voor dat de woonzorgcentra een duurzaam financieel beleid kunnen voeren. “Een bevraging van vorig jaar leerde dat de gemiddelde winst is gedaald van 2,33 procent in 2021, naar 0,86 procent in 2022 en – 0,87 procent in 2023. Bijna 1 op de 4 verwacht op korte termijn problemen met de kapitaalaflossingen”, legt ze uit in De Ochtend op Radio 1. “De woonzorgcentra hebben maar twee financiële bronnen: de overheidstoelage en de dagprijzen. Het is het ene of het andere.” 

Er komt daarnaast een eenvormig boekhoudkundig systeem voor de sector. Dat moet transparantie bieden over de subsidies, maar ook over de factuur voor de bewoner. De minister trekt 12 miljoen euro uit zodat de centra de nodige investeringen kunnen doen om die boekhouding in te voeren. Cloet betreurt dat de regels niet voor de lokale besturen gelden.

Een aantal maatregelen moeten voorts de financiële weerbaarheid van de woonzorgcentra versterken, maar ook voorkomen dat het geld via ingewikkelde financiële constructies wegvloeit. Voorzieningen met een negatief eigen vermogen moeten met een concreet plan komen om het vermogen aan te zuiveren. Voortaan komt er een controle op de intrestvoet op een lening aan woonzorgcentra vanuit een derde partij die geen financiële instelling of overheid is. Giften en waarborgen aan derden worden beperkt om te vermijden dat woonzorgcentra garant staan voor de schulden van andere organisaties. Tot slot worden risicodragende beleggingen beperkt.

Directeur Marijke Dheedene is tevreden dat de Vlaamse Ouderenraad voor het eerst betrokken is bij het overleg. Zij ziet in het akkoord een aantal verbeteringen voor de bewoners. “Tegelijk blijven we hameren op betaalbare residentiële zorg, vandaag en in de toekomst. Daarom blijft de broodnodige verhoging van het zorgbudget noodzakelijk. We kijken alvast uit naar overleg over de nodige boekhoudkundige transparantie van de woonzorgcentra en financiële maatregelen”, aldus Dheedene.
Bron: Belga

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in