Opleiding: Board Insights: 4 sessies, volgende sessie op 24/05 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Opleiding: Board Insights: 4 sessies, volgende sessie op 24/05 • Schrijf je hier in

Search
Close this search box.

De kracht van een slimme bedrijfsfinanciering

Deze bijdrage is ontstaan door een samenwerking tussen Moore en De Bestuurder.

Het financiële beleid maakt meer dan ooit deel uit van de kern van een gezonde bedrijfsstrategie. Het speelveld is de afgelopen jaren echter grondig door elkaar geschud. Corona speelde bovendien de rol van katalysator waardoor sommige trends nog sneller zijn doorgebroken. Waar het initieel ging om de juiste balans tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (lees: de bank), gaat het nu om een nieuwe realiteit met meerdere spelers. De zoektocht naar de optimale financieringsoplossing voor bedrijven is dan ook als het leggen van een complexe puzzel en vereist zowel oog voor detail als permanente aandacht voor the bigger picture, het bredere plaatje. 

“De manier waarop je de activiteiten van je onderneming financiert, heeft altijd een rechtstreekse impact op de groei en de toekomstige bedrijfsvoering. Een weldoordachte financieringsmix resulteert vaak in een competitief voordeel, terwijl een ongebalanceerde financieringsmix een blok aan het been kan zijn. Een grondige en procesmatige aanpak is dan ook essentieel”, zegt Wim Ost, Partner Moore Debt & Equity Funding. “Dat besef maakt dat de rol van de CFO fel geëvolueerd is de afgelopen jaren en opgeschoven is naar het hart van de bedrijfsstrategie. Die trend was al duidelijk voor Corona, maar de pandemie heeft die nood aan een slimme financieringsmix extra in de verf gezet. Veel bedrijven werden plots geconfronteerd met een drastische terugval van hun omzet en werden wakker in een totaal andere financiële realiteit: een realiteit met liquiditeitsspanningen die op de koop toe dreigden uit te groeien tot solvabiliteitsproblemen op lange termijn. Met andere woorden, de continuïteit van die ondernemingen hing af van goed cash flow management en van een stabiele financieringsstructuur – veel meer dan van een uitgekiend marketingplan of van een innovatieve productontwikkeling.”

Ingrijpende wijzigingen 

Bedrijven hebben altijd financiering nodig gehad, dus zo nieuw is het zoeken naar de juiste balans niet. Wel nieuw is de invulling van dat evenwicht. “Traditioneel draaide de discussie over de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen rond kostprijs en rendement. En nog steeds geldt dat, indien goed gestructureerd, kredieten een uitstekend middel kunnen zijn om het rendement op het eigen vermogen te verbeteren. Vandaag moet die analyse echter breder gebeuren dan dat, gedreven door enkele ingrijpende wijzigingen gebeurd aan de aanbodzijde van kapitaal. Sinds enkele jaren varen de klassieke banken door woelig water, met veel regelgeving en administratieve verplichtingen – een erfenis van de bankencrisis van 2008. Eén van de gevolgen is dat banken verplicht worden meer terughoudend te zijn in hun kredietpolitiek , waardoor bij ondernemingen voor een financieringskloof komen te staan. De banken mogen zich dan wel terugtrekken, de financieringsbehoefte van de bedrijven doet dat niet. Een kloof die wordt gevuld door een scale aan andere spelers: crowdlending platformen, private kredietverstrekkers, family offices, mezanine fondsen… We zien ook een groeiend aantal asset based financieringsoplossingen: factoring, leasing, warrantage… Plots is het speelveld ruimer, met meer actoren. Dat maakt het geheel complexer en minder transparant, maar het is evenzeer een opportuniteit als je kennis van zaken hebt. Een kans waaruit je een competitief voordeel kunt halen.”

 Maatwerk in een strakke regie 

De best mogelijke financieringsmix samenstellen is maatwerk, custom made op basis van een beproefd en strak geregisseerd proces. “Stap één is steevast de analyse van de financieringsbehoefte en de optimale invulling daarvan. Een gezonde financiering vraagt een continue evenwichtsoefening tussen kostprijs enerzijds en flexibiliteit en zeggenschap over de onderneming anderzijds. Die drie assen bepalen de structuur van de financiering. Kostprijs is bij het bepalen van een optimale mix nog steeds belangrijk maar lang niet altijd doorslaggevend. Soms kan het voordeliger zijn om een hogere kostprijs voor je financiering te betalen in ruil voor bijkomende flexibiliteit op vlak van terugbetalingen en waarborgen. Daarnaast moet je er altijd naar streven dat je financiële ratio’s op een gezond niveau blijven. Zo is het aangewezen om als bedrijf je je schuldgraad goed te monitoren, in de wetenschap dat ook mogelijke financiële partners dat zullen doen. Een veelgebruikte richtlijn daarbij is bijvoorbeeld dat je senior schuldpositie niet veel hoger mag zijn dan 3,5 keer de ebitda. De debt service coverage ratio (dekkingsgraad) is dan weer een belangrijk cijfer dat een beeld geeft over je terugbetalingscapaciteit. Op basis van dergelijke ratio’s zetten we de krijtlijnen uit van de externe financieringscapaciteit van de onderneming, die op haar beurt de basis vormt van een gezonde financiële structuur. De ideale financieringsmix, als die al bestaat, is een complexe puzzel geworden met belangrijke gevolgen voor de toekomstige bedrijfsvoering.” 

Financieringsmix versterkt je bedrijf

Het renteklimaat wordt al jarenlang gekenmerkt door aanhoudende lage rentevoeten. “Een situatie die bedrijven ertoe aanzet om de financiële hefboom te laten werken. Het is echter van belang om dit op een weldoordachte  en duurzame manier aan te pakken. Dergelijke hefboom kan immers in twee richtingen werken. We zien in de praktijk dat, indien goed gestructureerd, een combinatie van verschillende financieringsbronnen stabiliteit biedt met een positieve impact op de bedrijfsvoering. Door als aanvulling van het eigen vermogen alternatieve financieringsbronnen aan te trekken, kan een bedrijf bovendien sneller groeien  en op die manier een concurrentieel voordeel uitbouwen. Samengevat: hoe je de positie en de toekomst van je bedrijf versterkt, is een direct gevolg van hoe je de puzzel van je financieringsbehoefte samenstelt.” 

Moore Corporate Finance weet de brug te slaan tussen een sterke lokale aanwezigheid en een wereldwijde execution power, dankzij het geïntegreerde netwerk van experten wereldwijd binnen Moore Global Corporate Finance.

Op dinsdag 8 februari verschijnt de laatste bijdrage in de reeks over bedrijfsfinanciering met als onderwerp: Hoe lijst je wereldwijd de beste kopers op?

Nog meer lezen over de basis van Corporate Finance 4.0 en waarom deze aanpak de toekomst is voor mid-market M&A? 

Deze artikels verschenen al eerder rond dit onderwerp: 

  1.  360°-perspectief: een must bij elke bedrijfsovername – De Bestuurder
  2.  Hoe krijg je meesterschap over het overnameproces? – De Bestuurder 
  3. Succesvolle overnames: in de taal van elke partij – De Bestuurder 
  4. Wereldwijd lokaal sterk staan bij overnames – De Bestuurder 
  5. Elk bedrijf verdient de juiste aandeelhouder – De Bestuurder 
  6. Valkuilen in due diligence bij internationale overnames – De Bestuurder

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in