Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.

Ondernemend leiderschap in de raad van bestuur

Kan of mag een raad van bestuur ook functioneren als een soort ‘task force voor ondernemend leiderschap’? Mag de voorzitter sommige bestuurlijke procedures bewust naast zich neerleggen en een nieuwe invulling geven aan zijn of haar rol?

Harry Korine, docent Corporate Governance aan de London Business School en de Universiteit van St. Gallen en Michael Hilb, oprichter van de DBP Group en docent strategie, innovatie en corporate governance vinden dit alleszins een interessante kwestie.

Praktijkstudie

Zij publiceerden onlangs “Reinterpreting the role of the board of directors” op de website van de London Business School. Daarin presenteren zij drie intrigerende casestudy’s van wereldbekende ondernemingen die daar recent hun voordeel mee deden.

Mee vanuit het nadrukkelijk belang van de strategische differentiatie kozen drie voorzitters voor “een ondernemend leiderschap” in hun raden van bestuur:  praktisch betrokken en de volle verantwoordelijkheid nemend voor de toekomstige richting.

Voorzitters met een eigen gedacht

De drie voorzitters wilden zich niet langer beperken tot de formele en klassieke governance taken die je van een raad van bestuur mag verlangen.

Natuurlijk moeten ook zij ervoor zorgen dat hun onderneming aan de vele wettelijke normen en conventionele governance vereisten voldoet. Maar het kritiekloos volgen van allerlei best practices is de veilige optie die op zich geen waarde toevoegt. Alleen het strikte minimum doen om stakeholders, aandeelhouders en toezichthouders gewoon tevreden te stellen, dat  volstaat voor hen niet meer.

Neen, zij  braken bewust met de gevestigde bestuursprocedures en gaven een nieuwe invulling aan hun rol. Eigenlijk maakten zij elk op hun manier van ‘corporate governance’ een bron van een competitief voordeel. Elke voorzitter besliste zijn bestuursraad te activeren  om welbepaalde prioriteiten te kunnen accentueren.

Proactief besturen

Deze 3 cases tonen dat de raden van bestuur geen instanties hoeven te zijn die enkel het geleverde beleid achteraf goedkeuren. Integendeel, deze raden houden zich proactief bezig met het versterken van de organisatie en heel de ondernemingscontext. Voorzitter en bestuurders geven zelf vorm aan hun mandaat, ze wachten niet tot de omstandigheden hen in deze of gene richting dwingen. Zij bepalen hun rol in overeenstemming met de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie, niet volgens een traditionele cursus of een routineus juridisch advies.

In dialoog met management

Die scherpere visie op hun corporate governance kwam wel tot stand via open gesprekken en openhartige uitwisselingen. Om bijvoorbeeld als de raad van bestuur geloofwaardig leiding te kunnen geven zijn een actieve wisselwerking met het uitvoerend management en een degelijke informatiestroom over de feitelijke gang van zaken van cruciaal belang.

Je zou vrezen dat die actieve eigengereidheid qua governance kan leiden tot een machtsstrijd met rolverwarring of inadequaat toezicht van de raad van bestuur naar het management. Maar bestuurders en directieleden waren bereid om hun respectieve rollen herhaaldelijk collectief, flexibel en eerlijk te definiëren naarmate de behoeften van de onderneming evolueerden. Ze maken nog steeds  geregeld grondige evaluaties en heldere analyses van de externe en interne uitdagingen.  

Waarachtig leiderschap

Want het spreekt voor zich dat je je strategie altijd moet willen aanpassen aan de veranderende omstandigheden: wat vandaag goed werkt zal morgen misschien niet meer volstaan. Meer zelfs: omdat vanuit het  ondernemend leiderschap blijkt dat geen enkele governance structuur permanent kan zijn, mag ook geen enkele positie onaantastbaar zijn. Een sterk aanpassingsvermogen impliceert de bereidheid om zelf de aanzet te geven tot de eigen opvolging. Want waar bestuur over leiderschap gaat, dan is een geslaagde en tijdige opvolging altijd de ultieme test.

Tijd voor de drie cases

We hopen dat we u voldoend enieuwsgierig gemakat hebben naar deze cases die we graag als een drieluik van drie afzonderlijke artikels presenteren:

Case 1 : HILTI met een verankerd en betrokken bestuur 

Case2: MAERSK met een toekomstbestendige raad van bestuur als strategisch speerpunt

Case 3 NESTLE met een uitgebreide raad met oor voor alle stakeholders

Beschikbaar vanaf november

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in