Event: Board Insights: Bestuur en ethiek op 11/10 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Board Insights: Bestuur en ethiek op 11/10 • Schrijf je hier in

Search
Close this search box.
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • EU keurt richtlijn goed voor genderevenwicht in raden van bestuur

EU keurt richtlijn goed voor genderevenwicht in raden van bestuur

Het Europees Parlement heeft de nieuwe EU-richtlijn inzake genderevenwicht in raden van bestuur formeel aangenomen. Tegen 2026 moeten ondernemingen 40% van het ondervertegenwoordigde geslacht hebben onder niet-uitvoerende bestuurders of 33% onder alle bestuurders.

Evenwicht tussen mannen en vrouwen

Voorzitter von der Leyen heeft samen met vicevoorzitter Jourová en commissaris Dalli de volgende verklaring afgelegd:

“Dit is een langverwacht moment, een moment dat moet worden gevierd als een doorbraak op het gebied van gendergelijkheid. Na tien jaar sinds het voorstel van de Europese Commissie hebben we nu een EU-wet om het glazen plafond in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te doorbreken.

Er zijn genoeg vrouwen die gekwalificeerd zijn voor topfuncties en met onze nieuwe Europese wet zullen we ervoor zorgen dat zij een reële kans krijgen om die te krijgen.”

Volgende stappen

Zodra de richtlijn in het Publicatieblad is bekendgemaakt, treedt zij 20 dagen na publicatie in werking en hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de bepalingen ervan in nationale wetgeving om te zetten. Zij zullen ervoor moeten zorgen dat ondernemingen ernaar streven om tegen 30 juni 2026 de doelstelling van 40% voor niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders, of 33% voor alle bestuurders, te halen.

Achtergrond

De Commissie kwam in november 2012 met het voorstel over het genderevenwicht in raden van bestuur. Terwijl het Europees Parlement zijn standpunt in 2013 vaststelde, kon de Raad geen overeenstemming bereiken, waarbij sommige lidstaten van mening waren dat bindende maatregelen op EU-niveau niet de beste manier waren om vooruitgang te boeken.

In haar politieke richtlijnen engageerde voorzitter von der Leyen zich om een meerderheid te vinden om de richtlijn inzake vrouwen in raden van bestuur te deblokkeren. Uiteindelijk heeft de Raad op 14 maart 2022 zijn algemene oriëntatie vastgesteld en het dossier gedeblokkeerd. Op 23 maart 2022 bevestigde het Europees Parlement zijn standpunt, waardoor de onderhandelingen met de Raad van de EU van start konden gaan. Op 7 juni 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord bereikt, dat de weg vrijmaakt voor de definitieve aanneming van het dossier.

De aangenomen richtlijn moet ervoor zorgen dat er in de hele EU een evenwicht wordt bereikt tussen mannen en vrouwen in raden van bestuur van grote beursgenoteerde EU-ondernemingen, dat benoemingen in bestuursfuncties transparant zijn en dat kandidaten voor bestuursfuncties objectief worden beoordeeld op basis van hun individuele verdiensten, ongeacht hun geslacht.

Extra informatie:

EU action to promote gender balance in decision making

EU Gender Equality Strategy 2020-2025 

Lees ook ons artikel over diversiteit versus inclusie:

Is Uw Raad Van Bestuur Inclusief – Of Gewoon Divers? • De Bestuurder

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in