Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.

Goede financieringsmix behelst meer dan de beste rente of langste looptijd

Een goede financieringsmix is belangrijk voor elk bedrijf en zeker voor het welslagen van een bedrijfsovername. Zo is het aangewezen dat de timing van de terugbetalingen van een acquisitielening overeenstemt met die van de geldstromen die de overname oplevert. En dan is een oplossing op maat mogelijk nuttiger dan een klassieke lening, zegt managing partner Philippe Craninx van Moore Corporate Finance. Ook voor groeibedrijven of bij successieplanning is een bredere financiële visie vaak een sleutel tot succes.

De economische wereld ziet er sinds 2022 plots anders uit. Inflatie slaat toe en geld is niet langer gratis. De centrale banken trokken hun rentevoeten inmiddels al stevig op. Het belet niet dat financieringsmogelijkheden nog in ruime mate beschikbaar zijn.

Craninx
Philippe Craninx, managing partner van Moore Corporate Finance

Craninx: “Je leest dat de stijgende rente voor een lagere activiteit op het vlak van fusies en overnames zal zorgen. Daarbij wordt vaak de parallel gemaakt met de hypotheekmarkt. Door de hoge rente kan je voor eenzelfde afbetaling minder lenen en dus vallen meer projecten buiten je mogelijkheden. Voor de overname- en fusiemarkt zou zich dit vertalen in minder transacties of in lagere prijzen.”

Mature aanbieders

Maar is dat wel zo? “Een eenzijdige focus op de kostprijs van een lening kan tot verkeerde conclusies leiden”, aldus Craninx. “De laatste jaren zien we ook in België een groeiende desintermediatie bij bedrijfs- en projectfinanciering. Voor de financiering van een overname is het niet langer de afweging maken tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, tussen kapitaal en leningen dus, of een combinatie ervan. Er heeft zich intussen een veel breder pallet van financieringsmogelijkheden ontwikkeld. En dan gaat het niet louter om obligaties die traditioneel door grote ondernemingen worden uitgegeven, maar ook om hybride oplossingen zoals bijvoorbeeld converteerbare obligaties, obligaties met soepele afbetalingsregelingen en leningen met winstdeelneming. Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen laat die tussenvormen ook toe.”

In de huidige context zoeken investeerders naar opportuniteiten die hun gemiddeld rendement kunnen verhogen, waarbij ze vaak uitkomen bij dergelijke hybride oplossingen.

Craninx: “De markt is intussen matuur geworden. Er zijn nu ook in de Benelux meer aanbieders met kennis en expertise in financiële oplossingen op maat, al kan je voor grotere transacties eventueel buiten de landsgrenzen kijken. Dat is zeker nuttig als er wisselkoersrisico in je cashflow weegt. Tenslotte zijn de financiële middelen ruimschoots beschikbaar. Een groot deel van het geld dat de Europese Centrale Bank de voorbije jaren extra in omloop heeft gebracht, circuleert nog altijd. In de huidige context zoeken investeerders naar opportuniteiten die hun gemiddeld rendement kunnen verhogen, waarbij ze vaak uitkomen bij dergelijke hybride oplossingen. Ook banken gaan mee in deze evolutie.”

Voorwaarden

“Een hybride financiering gaat dan wel verder dan een klassieke lening op vlak van risicodeling en flexibiliteit, maar als tegengewicht eveneens op vlak van zeggenschap. Zo kunnen de financiers bepaalde rechten eisen. Hoe meer risico ze nemen, hoe meer inzicht en soms zelfs controle ze willen over de manier waarop de toevertrouwde middelen worden aangewend. Dat kan gaan van het bekomen van informatie met onafhankelijke audit over verplichte consultatie tot vetorechten bij belangrijke beslissingen.”

“Dit in tegenstelling tot een traditionele bankfinanciering, waarbij de financiële instelling zich beperkt tot het opleggen van een regelmatige informatieverplichting, alsook van convenanten, financiële ratio’s die de kredietnemer moet respecteren gedurende de looptijd van het krediet.”

Private equity en vendor loans

“Een belangrijk voordeel van een hybride financiering is dus dat ze meer flexibel kan zijn. Zo kunnen afbetalingen bijvoorbeeld in lijn worden gebracht met de verwachte cashflow en kunnen buffers ingebouwd worden. Als de cash flow dan anders loopt dan verwacht, is er niet meteen een financieringsprobleem.”

Ook private equity kan deel uitmaken van de financieringsmix. “We zien hier eveneens een verschuiving”, aldus Craninx. “Meer dan vroeger staan ondernemers open voor een partnership met een externe, professionele aandeelhouder. Bovendien is ook hier het aanbod verbreed waarbij private equity-aanbieders zich specialiseren in specifieke sectoren of levensfases van de ondernemingen waarin ze deelnemen.”

Een goede financieringsmix kan dus zowel aan de koper als de verkoper een concurrentieel voordeel bieden.

“Tenslotte is er een veel actiever gebruik van vendor loans, al dan  niet met een earn-out component”, aldus nog Craninx. “Ik vind dat die formule, waarbij de verkoper ermee instemt een deel van de overnamesom pas op een later tijdstip te krijgen, veel voordelen heeft. Om te beginnen, geeft ze het signaal dat de verkoper overtuigd is van de waarde van het bedrijf of het bedrijfsdeel dat hij verkoopt. Bovendien laat ze een transactie op maat toe. De terugbetaling kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan de cashflows die worden gegenereerd of er kan naast de rente ook in een winstdeelneming worden voorzien. Maar ook hier geldt dat het gebruik binnen de financieringsmix weloverwogen moet zijn: flexibiliteit komt met een prijs en met risico en de afspraken moeten helder en evenwichtig gemaakt worden.”

“Een goede financieringsmix kan dus zowel aan de koper als de verkoper een concurrentieel voordeel bieden. Dit alles toont aan dat de kostprijs van de financiering minder belangrijk wordt dan de structuur en de montage ervan”, besluit Craninx.

Auteur: Johan Van Geyte

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in