Event: Board Insights: Bestuur en ethiek op 11/10 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Board Insights: Bestuur en ethiek op 11/10 • Schrijf je hier in

Search
Close this search box.

Knowledge development

Wij willen alle governance actoren inspireren om te werken aan goed bestuur. In deze snel veranderende wereld wil GUBERNA steeds één stap voor zijn op vlak van governance. Met relevante onderzoeksprojecten en -thema’s, smart partnerships met academische en content organisaties, de nodige sponsoring voor onderzoek, data analyse van onze leden, expert groepen, robuuste output en relevante position statements wil GUBERNA de leider blijven op vlak van good governance in België.

Lifelong learning

We willen (continu) leren aanbieden voor alle belanghebbenden (organisaties en individuen) om hun te ondersteunen doorheen hun governance journey. Door in te zetten op e-education en pedagogische leermethodes streven we ernaar om kwalitatief hoogstaande opleidingsprogramma’s aan te bieden aan zowel leden als niet-leden. Om deze visie waar te maken, willen we de betrokkenheid van onze alumni stimuleren, meer aandacht hebben voor behaviour-driven content, meer services & tools op maat aanbieden, werken aan onboarding en ons team van experten verder uitbreiden.

Reach 

Wij willen een representatieve groep van bestuurders & organisaties stimuleren om de best practices op vlak van goed bestuur met elkaar te delen. Door middel van nationale en regionale community building en data verzameling trachten wij onze leden beter te leren kennen zodat we ons aanbod verder kunnen toespitsen op hun noden. Om onze boodschap over te brengen aan een breed publiek investeren we in nieuwe communicatie methodes.

Artikels van Guberna

Het grote klimaat-ontwaken, een call to action voor bestuurders!
Sandra Gobert, executive director van GUBERNA ziet in het herstel van de pandemie, een uniek momentum om een groene, inclusieve en veerkrachtige economie op te bouwen. Als kennisinstituut voor bestuurders wil ze met GUBERNA duidelijkheid scheppen in de vele initiatieven die gelanceerd worden. Daarbij ligt de focus op 4 pijlers voor een duurzame transitie: ESG, board dynamics, ethisch leiderschap en digitale transformatie.