Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.

Opinie

Onze opinieschrijvers geven hun mening over actuele onderwerpen die hun weerslag hebben op de bestuurskamers. Ze zijn goed op de hoogte van economische en maatschappelijk uitdagingen en gebruiken die kennis om discussies aan te wakkeren en het pad te effenen voor bestuurlijke vooruitgang. We verkondigen soms meningen die ingaan tegen gevestigde denkstructuren gaan hierover graag met onze lezers in debat.

OPINIE: “Onafhankelijke bestuurders, opgelet!”
Philip Verhaeghe koppelt een recent ‘fraudegeval’ bij een beursgenoteerde onderneming aan enkele deontologische vragen over de morele verantwoordelijkheid van de “onafhankelijke bestuurder”. Als we namens alle stakeholders willen dat die wettelijke “onafhankelijkheid” betekenisvol blijft moeten we de “nestbevuilers” streng durven toespreken.
Opinie: Een governance penalty wegens  gevaarlijk spel
Bij zijn vertrek als voorzitter van Cercle Brugge in 2011, hield Frans Schotte een pleidooi voor meer goed bestuur bij de Pro League. Ondertussen zijn we meer dan 10 jaar verder, maar volgens opinieschrijver Philip Verhaeghe heeft de Pro League dringend een governancebooster nodig.
Opinie: Meer data in de raad van bestuur!
Naar aanleiding van de tiende verjaardag van Flow Pilots had opinieschrijver Philip Verhaeghe een gesprek met CEO en digital leader Dewi Van De Vyver. Ze is bestuurder bij Voka vzw en Thomas More, actief in het #STEMplatform van Françoise Chombar en was ICT Woman of the Year in 2020. Niet te verwonderen 'digitalisering van de bestuurskamer' het thema is van dit opiniestuk.
OPINIE: COVID19 maakte van HR en welbevinden prominente bestuursthema’s
Human capital - de kennis, ervaring en vaardigheden van een werknemer - is een belangrijke hulpbron voor organisaties en kan concurrentievoordeel bieden, vooral in een kenniseconomie. Volgens opinieschrijver Philip Verhaeghe heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de strategie voor het menselijk kapitaal van de organisatie stevig op de bestuursagenda staat en in de strategische besluitvorming wordt geïntegreerd.
Opinie: board dynamics winnen snel aan belang
In het opiniestuk van deze maand, reflecteert Philip Verhaeghe over het belang van een gezonde bestuursdynamiek om de doeltreffendheid van het besluitvormingsproces te verhogen en een aangename omgeving te creëren waarin individuele bestuursleden gedijen.
Opinie: Staat cybersecurity al hoog op de agenda van uw raad van bestuur?
De digitale transformatie (nog versneld door de lockdowns) en de toegenomen connectiviteit tussen organisaties gaan wereldwijd gepaard met steeds grotere, frequentere en meer geavanceerde cyberaanvallen naar overheden, burgers en bedrijven. Maar hoe meer gedigitaliseerd onze economie en hoe meer data in de cloud, hoe aantrekkelijker het voor hackers wordt om die gegevens te willen stelen. De gevolgen van dergelijke cybercriminaliteit kan voor elke organisatie aanzienlijk zijn, variërend van zware operationele en financiële schade tot reputatieverlies.
Opinie: Duurzaamheid in de bestuurskamer, nu!
Turid Solvang, oprichter & CEO van FutureBoards is ervan overtuigd: “Als maatschappij kunnen we ‘de duurzame ontwikkelingsdoelen’ enkel realiseren als ook bestuurders en topmanagers hierbij een leidende rol willen vervullen. Het is hoog tijd om te bespreken welke rol het bestuur voortaan moet spelen, hoe het moet werken en hoe het best is samengesteld. Er is dringend een ‘boardroom revolution’ nodig!
Opinie: Let’s go governance!
De recente verwikkelingen bij vzw LGU Academy, meer bekend onder de naam “Let’s Go Urban” zijn mede door de mediabekendheid van stichtster Sihame El Kaouakibi breed uitgesmeerd in de nationale pers. Hoewel vooral zij in het oog van de storm staat mogen we niet vergeten dat in principe alle bestuurders van de vzw LGU Academy collegiaal aansprakelijk zijn voor de al dan niet zware fouten die nu voorwerp worden van een gerechtelijk onderzoek.

Op de hoogte blijven over Opinie?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief

Meer dan 0 professionals schreven zich reeds in

Meer dan 5000 professionals schreven zich reeds in